arQive voor: Media Zorg

Implementatie mini-EDACS
in de Nederlandse zorgsector

Axel Kruithof
17 januari 2024

De impact van technologie op de zorg

We vertellen je graag meer over onze bijdrage aan het innovatieve onderzoek naar het mini-EDACS classificatiesysteem in Nederland . Een instrument om vroege opsporing van eet- en drinkproblemen mogelijk te maken, waardoor tijdig kan worden ingegrepen (bijvoorbeeld door het geven van een eetadvies of aangepaste consistenties) en problemen in de toekomst worden voorkomen.

In het onderzoek kregen ouders dankzij arQive de mogelijkheid om de eetmomenten van hun kinderen vast te leggen, te delen én te beoordelen met logopedisten. Deze nieuwe aanpak, ondersteund door een veilig en efficiënt platform, benadrukt de impact van technologie op de gezondheidszorg.

Onze rol binnen het Mini-EDACS Onderzoek

De revolutionaire toepassing van het Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS) voor kinderen met cerebrale parese (CP) tussen achttien en 36 maanden in Nederland, is mogelijk gemaakt door de integratie van het mini-EDACS.

arQive, als veilig en AVG-compatibel mediaplatform, speelde een belangrijke rol in dit onderzoek. Ouders/verzorgers hebben waardevolle videobeelden van eetmomenten van hun kind geüpload in onze omgeving. Vervolgens hebben logopedisten in hetzelfde platform de classificaties nauwkeurig beoordeeld.

Betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het Mini-EDACS

Met de deelname van 50 kinderen met CP en logopedisten van verschillende organisaties, verenigd in VDKNR, werd het mini-EDACS uitvoerig geëvalueerd op betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid. Het resultaat: een hoog niveau van betrouwbaarheid tussen beoordelaars, zowel tussen logopedisten onderling als tussen ouders en logopedisten, en validatie van het mini-EDACS.

We benadrukken Radboudumc en Merem als leiders in dit onderzoek. arQive vertolkte een ondersteunende, maar tegelijkertijd ook cruciale schakel in het delen van informatie tussen ouders en logopedisten terwijl het ook een veilige en gestroomlijnde omgeving biedt voor het opslaan en beheren van gevoelig videomateriaal.

Onze recente

Onwikkelingen

Efficiënte zorg door de integratie van HIX in het werkproces

Moderne medische zorg ontwikkelt zich snel. Basalt en de Sint Maartenskliniek zijn leiders op het gebied van innovatieve oplossingen. Beiden hebben arQive geïntegreerd om de opslag en toegankelijkheid van audiovisueel materiaal te verbeteren en de patiëntgerichte gezondheidszorg verder te optimaliseren.

Meer informatie

Verbeterde samenwerking tussen specialisten.

Dichterbij, een toonaangevende zorgorganisatie voor mensen met beperkingen, heeft recentelijk arQive geïmplementeerd. De organisatie benadrukt de complexiteit van de zorgbehoeften en het belang van samenwerking tussen diverse specialisten, van logopedisten tot fysiotherapeuten.

Meer informatie