arQive voor: Media Zorg

Privacy & Cookies

We gaan uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens en geven je middels deze documentatie graag meer inzicht in de wijze waarop we deze behandelen tijdens een bezoek aan onze website en na het versturen van ons contactformulier.

Informatie

Tijdens een bezoek aan onze website verzamelen we automatisch bepaalde digitale informatie, waaronder de webbrowser, het IP-adres, de tijdzone en cookies. We verzamelen ook informatie over de interactie met afzonderlijke webpagina’s en bewaren de zoektermen die je naar onze website hebben geleid.

We gebruiken deze informatie om te screenen op mogelijke risico’s en fraude, maar ook om gebruikersinteractie en marketingcampagnes te analyseren en om onze website te verbeteren en te optimaliseren.

Dit doen we door middel van de volgende technologieën:

  • Cookies die op jouw mobiel of computer worden geplaatst en een anonieme unieke identificatiecode bevatten (meer informatie).
  • Logbestanden die gebruikersinteractie registreren en informatie verzamelen vanaf onze website, waaronder het IP-adres, browsertype, internetprovider, pagina-interactie en tijdstempels.
  • Webbakens als tags en pixels die ons helpen te begrijpen en vastleggen hoe je door onze website en producten navigeert.

Gegevens

Zodra je een bezoek brengt aan onze website of een bericht verstuurd via ons contactformulier verzamelen we bepaalde persoonsgevevens, waaronder je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Deze informatie verzamelen we om:

  • Te communiceren over vervolgstappen
  • Berichten te screenen op mogelijk risico of fraude
  • Aanvullende informatie en advertenties te verstrekken

Delen

In uitzonderlijke gevallen delen we jouw persoonsgegevens, om te kunnen voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld in het geval van een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek. In bepaalde gevallen delen we deze gegevens, om onderstaande activiteiten te optimaliseren.

We gebruiken Google Analytics (privacyverklaring) voor het inzichtelijk maken van gebruikersinteractie, indien gewenst kun je jezelf afmelden voor het verzamelen van gegevens door Google Analytics (uitschrijven).

Reclame

Zoals hierboven beschreven, gebruiken we persoonlijke gegevens om gerichte advertenties of marketingcommunicatie te kunnen bieden, waarvan wij denken dat deze voor jou interessant zijn. Meer informatie over gerichte advertenties vindt je op de educatieve pagina van het Network Advertising Initiative.

Mocht je jezelf willen uitschrijven van deze gerichte advertenties, dan kun je dat doen voor zowel Facebook (uitschrijven), Google (uitschrijven) als Bing (uitschrijven) en indien gewenst is het uitschrijven ook mogelijk via de opt-out-portal van de Digital Advertising Alliance (uitschrijven).

Traceren

Houd er rekening mee dat we onze algemene manier van gegevensverzameling en het gebruik van onze website niet aanpassen, wanneer we een Do-Not-Track signaal van jouw browser herkennen.

Rechten

Als bewoner van Europa heb je wettelijke toegang tot de persoonsinformatie die we van jou verzamelen en we helpen je graag om deze indien nodig te corrigeren, bijwerken of verwijderen. Neem contact met ons zodra we je hierbij kunnen helpen.

Bovendien verwerken we alle informatie om wederzijdse contracten na te komen of om legitieme zakelijke belangen na te streven. Houd er rekening mee dat we jouw informatie ook buiten Europa beschikbaar mogen stellen.

Veranderingen

Indien nodig werken we dit privacybeleid bij om wijzigingen in onze praktijken of om andere operationele juridische redenen te weergeven.

Contact

Voor meer informatie over ons privacybeleid of voor het indienen van een klacht, kun je ons een mailtje sturen naar info@arqive.nl of een brief sturen naar arQive, Keerkring 8 – 106, 2801 DG te Gouda in Nederland