arQive voor:

Contact

Vragen, ideeën of feedback? We horen het graag!

  Contacpersoon
  Niels van Altena
  Telefoonnummer
  +31 (0)182 767 510
  E-mailadres
  info@arqive.nl
  Antwoorden op onze

  Veelgestelde vragen

  Is er technische ondersteuning beschikbaar?


  In de overeenkomst is een SLA opgenomen, waar onze ondersteuning in wordt beschreven. Deze ondersteuning is voor de meeste van onze klanten toereikend. In geval van aanvullende wensen kunnen deze in een aanvullende SLA overeengekomen worden.

  Kan arQive met ons meegroeien?


  arQive wordt gehost in de cloud en kan onbeperkt met u meegroeien.

  Wat zijn de mogelijkheden voor maatwerk?


  arQive is als SaaS-dienst zodanig ontworpen dat de meest voorkomende wensen worden ondersteund. Aanvullende wensen bespreken we graag met u.

  Hoe werkt het toegangsbeheer?


  Veel organisaties hebben het beheer van toegang en rollen centraal vastgelegd in een eigen rechten-beheersysteem. Door hiermee te koppelen kunt u ook de authenticatie en autorisatie van arQive vanuit deze centrale plek beheren. Active Directory en Hello ID worden door arQive ondersteund.

  Hoe werkt de beveiliging van gegevens?

  Onze beveiliging van uw observatie begint bij de opname. Dankzij de arQive Camera App (geschikt voor iOS en Android) kunt u met uw eigen device media gaan opnemen, uploaden en terugkijken. De camera app slaat video’s tijdelijk versleuteld op in de app en niet (zoals gebruikelijk) in de lokale galerij van het mobiele apparaat.
 Permanente opslag vindt plaats in de cloud bij Microsoft Azure. Microsoft Azure beschikt over de NEN7510- en ISO27001 certificering. arQive werkt aan een eigen NEN7510- en ISO27001 certificering en verwacht deze op korte termijn in bezit te hebben.

  Is er training nodig voor het personeel?


  arQive werkt intuïtief, dus de noodzaak tot training is beperkt. Desondanks bieden we ondersteuning om gebruikers vertrouwd te maken met de arQive applicatie. Trainingen kunnen online of op locatie worden gegeven.

  Kunnen we onze bestaande systemen integreren?


  arQive kan integreren met diverse systemen, zoals Active Directory, het Elektronisch Cliëntdossier (ECD) en klantportalen. Dankzij de koppeling met het Active Directory geldt de authenticatie van het eigen domein en wordt Single-Sign-On (SSO) actief.
De koppeling met het ECD dient onder meer om cliëntgegevens en behandelrelaties uit te lezen.

  Hoe verloopt het proces van gegevensmigratie?

  arQive kan ondersteunen bij het inlezen van bestaande media en deze eenmalig vanuit een directory in arQive plaatsen.
  Meer antwoorden