arQive voor:

Antwoorden

Algemeen

Hoe werkt de beveiliging van gegevens?

Onze beveiliging van uw observatie begint bij de opname. Dankzij de arQive Camera App (geschikt voor iOS en Android) kunt u met uw eigen device media gaan opnemen, uploaden en terugkijken. De camera app slaat video’s tijdelijk versleuteld op in de app en niet (zoals gebruikelijk) in de lokale galerij van het mobiele apparaat.
 Permanente opslag vindt plaats in de cloud bij Microsoft Azure. Microsoft Azure beschikt over de NEN7510- en ISO27001 certificering. arQive werkt aan een eigen NEN7510- en ISO27001 certificering en verwacht deze op korte termijn in bezit te hebben.
Algemeen

Is er training nodig voor het personeel?


arQive werkt intuïtief, dus de noodzaak tot training is beperkt. Desondanks bieden we ondersteuning om gebruikers vertrouwd te maken met de arQive applicatie. Trainingen kunnen online of op locatie worden gegeven.
Algemeen

Kunnen we onze bestaande systemen integreren?


arQive kan integreren met diverse systemen, zoals Active Directory, het Elektronisch Cliëntdossier (ECD) en klantportalen. Dankzij de koppeling met het Active Directory geldt de authenticatie van het eigen domein en wordt Single-Sign-On (SSO) actief.
De koppeling met het ECD dient onder meer om cliëntgegevens en behandelrelaties uit te lezen.
Algemeen

Hoe verloopt het proces van gegevensmigratie?

arQive kan ondersteunen bij het inlezen van bestaande media en deze eenmalig vanuit een directory in arQive plaatsen.
Algemeen

Wat zijn de kosten voor arQive?


Voor het gebruik van arQive sluiten we een SaaS overeenkomst. De uiteindelijke prijs per maand is afhankelijke van de gewenste functionaliteit, het aantal gebruikers en de opslagcapaciteit. Voor het koppelen met uw bestaande systemen rekenen wij eenmalige implementatiekosten.
Algemeen

Is er technische ondersteuning beschikbaar?


In de overeenkomst is een SLA opgenomen, waar onze ondersteuning in wordt beschreven. Deze ondersteuning is voor de meeste van onze klanten toereikend. In geval van aanvullende wensen kunnen deze in een aanvullende SLA overeengekomen worden.
Algemeen

Kan arQive met ons meegroeien?


arQive wordt gehost in de cloud en kan onbeperkt met u meegroeien.
Algemeen

Wat zijn de mogelijkheden voor maatwerk?


arQive is als SaaS-dienst zodanig ontworpen dat de meest voorkomende wensen worden ondersteund. Aanvullende wensen bespreken we graag met u.
Algemeen

Hoe wordt toestemming van geportretteerden beheerd?

In arQive kan een toestemmingsformulier van de cliënt worden opgeslagen en gerelateerd worden aan 1 of meerdere mediabestanden.
Algemeen

Hoelang worden bestanden bewaard?


Bewaartermijnen kunnen per groep/categorie worden ingesteld en beheerd. Na het verlopen van de bewaartermijn worden bestanden automatisch verwijderd: eerst functioneel, daarna fysiek.
Algemeen

Hoe werkt het toegangsbeheer?


Veel organisaties hebben het beheer van toegang en rollen centraal vastgelegd in een eigen rechten-beheersysteem. Door hiermee te koppelen kunt u ook de authenticatie en autorisatie van arQive vanuit deze centrale plek beheren. Active Directory en Hello ID worden door arQive ondersteund.
Algemeen

Is de applicatie volledig mobiel toegankelijk?

Ja, arQive draait in de cloud en is zodoende altijd en overal benaderbaar. Connectie met internet is voldoende. Voor het opnemen met de arQive camera app is connectie met internet niet noodzakelijk.
Algemeen

Wat zijn de technische vereisten?

arQive wordt gehost in Microsoft Azure. Een HTML5 internet browser is voldoende om deze omgeving aan te roepen. Voor het gebruik van de arQive Camera App geldt:
- Android vanaf versie 9
- iOS vanaf versie 15.4
Algemeen

Wordt er een back-up gemaakt van gegevens?


Dagelijks worden back-ups gemaakt van alle databases en dynamische content op een separate back-upserver. Deze back-ups worden vervolgens één (1) maand bewaard. Gegevens worden tevens zone-redundante (synchroon over drie Azure-beschikbaarheid zones in de primaire regio, zijnde West-Europa) opgeslagen.
Algemeen

Hoe werkt het onderhouden en updates?


Onderhoud wordt buiten kantooruren uitgevoerd of binnen het aangekondigde tijdvak voor gepland onderhoud. Noodonderhoud wordt gelijk uitgevoerd.