arQive voor:

Verbeterde samenwerking
tussen specialisten.

Axel Kruithof
14 oktober 2023

De oplossing voor Zorgorganisatie Dichterbij

Dichterbij, een toonaangevende zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft onlangs arQive geïmplementeerd. Deze oplossing stelt de organisatie in staat om te voldoen aan complexere zorgbehoeften en de zorg efficiënter te verlenen. Volgens hen is de samenwerking tussen specialisten en zorgmedewerkers cruciaal voor het bieden van de best mogelijke zorg. Met deze integratie en de nadruk op samenwerking volgt Dichterbij haar missie om de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren.

“Het behandelproces bevat onder andere observaties, vastgelegd met foto’s en video’s. De noodzaak om deze bestanden te beveiligen was groot en dat vonden we in arQive geïntegreerd met ons ECD” ~ Karin van Dort | Privacy Coördinator Dichterbij

Veelzijdigheid en privacybescherming in praktijk

Professionals binnen Dichterbij maken om uiteenlopende redenen gebruik van beeldmateriaal, variërend van dossier-gerelateerd materiaal tot het vastleggen van specifieke gebeurtenissen, zoals het jaarlijkse kerstfeest. arQive, geïntegreerd met het cliëntdossier, biedt een oplossing die de privacy waarborgt van dit gevarieerde beeldmateriaal. De uitdagingen van autorisatie worden succesvol aangepakt met filters op basis van behandelrelatie of kostenplaats.

“We hadden problemen met het maken, opslaan en delen van beeldmateriaal, interdisciplinaire samenwerking en AVG-wetgeving. De integratie van arQive met onze beveiligde Dichterbij-omgeving bood dé oplossing. Alleen mensen met een behandelrelatie kunnen bij het beeldmateriaal, het beeldmateriaal is centraal in beheer en het kan veilig ingezien worden door externen zoals verwanten” ~ Karin van Dort | Privacy Coördinator Dichterbij

Maatwerk configuratie voor effectieve zorgverlening

Deze implementatie toont een doeltreffende configuratie, afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie. Door gegevens zoals ‘functie zorgverlener + kostenplaats’ en ‘cliënt + kostenplaats’ te benutten, hebben we een uitgebreide toestemming tabel gecreëerd. Deze biedt inzicht in de behandelrelaties en stelt zorgverleners in staat om effectief en veilig samen te werken. De succesvolle implementatie en het gebruik tonen aan hoe innovatieve beveiligingsoplossingen de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

Onze recente

Onwikkelingen

Efficiënte zorg door de integratie van HIX in het werkproces

Moderne medische zorg ontwikkelt zich snel. Basalt en de Sint Maartenskliniek zijn leiders op het gebied van innovatieve oplossingen. Beiden hebben arQive geïntegreerd om de opslag en toegankelijkheid van audiovisueel materiaal te verbeteren en de patiëntgerichte gezondheidszorg verder te optimaliseren.

Meer informatie

Verbeterde samenwerking tussen specialisten.

Dichterbij, een toonaangevende zorgorganisatie voor mensen met beperkingen, heeft recentelijk arQive geïmplementeerd. De organisatie benadrukt de complexiteit van de zorgbehoeften en het belang van samenwerking tussen diverse specialisten, van logopedisten tot fysiotherapeuten.

Meer informatie